Robinia pseudoacacia L. - agát biely

Čelaď: bôbovité, Fabaceae
Habitus: až 25 metrov vysoký strom s bohato rozvetvenou korunou
Borka: svetlohnedá až sivohnedá, pomerne hlboko rozbrázdená borka
Listy: nepárno perovito zložené, elipsovité až vajcovité, celistvookrajové, listy tvorí najčastejšie 6 až 8 jariem
Kvety: súmerné, so 2 cm veľké, biele, v strapcoch. Kvety obsahujú dostatok nektáru a intenzívne voňajú.
Plody: hnedé struky, ktorých dĺžka dosahuje viac ako 10 cm. V strukoch sú drobné semená s dobrou klíčivosťou. Po dozretí prenáša ich prenáša vietor na väčšie vzdialenosti.
Nároky: Svetlomilná drevina, nenáročná na pôdne živiny.
Rozšírenie: Pochádza z juhovýchodu Severnej Ameriky, kde rastie hlavne popri vodných tokoch v listnatých lesoch spoločne s orechovcom, jaseňom, dubmi a ľaliovníkom. Do Európy bol intradukovaný v roku 1601. Francúzsky botanik Jean Robin (podľa neho je i vedecký názov) ho začal pestovať v Kráľovskej záhrade v Paríži. Do strednej Európy bol vysadený v priebehu 18. storočia. U nás sa šíri do pôvodných ekosystémov, vytvára vlastné lesné spoločenstvá a je považovaný za invázny, nebezpečný taxón. Uvedený druh, aj keď má mnohostranné hospodárske využitie, z hľadiska ochrany prírody spôsobuje nemalé problémy. Druhová pestrosť v jeho porastoch klesá na minimum, pretože prítomnosťou agátu na danom stanovišti sa výrazne zhoršuje kvalita pôdy. Aj keď sa o likvidácii agátových porastov neuvažuje, obnova agátových porastov smerom k prirodzenému drevinovému zloženiu by bola vítaná.
Využitie: Drevo sa využíva na výrobu porísk na sekery, náradia. Agátové drevo sa vďaka svojej tvrdosti a odolnosti, v minulosti využívalo pri výrobe kolíkov do vinohradov. V súčasnosti je agát významný ako medonosná rastlina.
Pôvodnosť: Je to nepôvodná invázna rastlina, ktorá vytláča naše pôvodné druhy z ekosystémov.
Zaujímavosť: Tvorí vlastné agátové lesy. Agát má obrovskú schopnosť regenerovať z koreňových výmladkov a vytvárať husté porasty. Drevo je tvrdé a má dobrú výhrevnosť, preto sa využíva aj v lokálnom vykurovaní.
Synonymá: Pseudoacacia communis, Pseudoacacia pseudoacacia, Robinia acacia