Sambucus racemosa L. - baza červená

Čelaď: zemolezovité, Caprifoliaceae
Habitus: až 4 metre vysoký ker vytvárajúci rozvetvenú korunu
Borka: červenohnedá až sivohnedá borka, na mladých konároch hladká, na starších zbrázdená. Konárik na priereze má červenohnedý stredový parenchým.
Listy: nepárno perovito zložené, vajcovito kopijovité až elipsovité, drobno pílkovité. Najčastejší počet jariem sú dve.
Kvety: žltobiele alebo zelenkastobiele, v hustých metlinách vyrastajúcich prevažne na koncových častiach konárov.
Plody: červené, guľaté dužinaté kôstkovice
Nároky: Polotieňomilná až svetlomilná drevina, náročná na pôdnu vlhkosť.
Rozšírenie: Väčšina územia Európy. Na Slovensku sa vyskytuje vo vyšších nadmorských výškach až po hornú hranicu lesa, na rumoviskách. Je to významná pionierska drevina pri regenerácii smrekových lesov, ktorá spoločne s jarabinou vtáčou vytvára husté porasty na rúbaniskách a kalamitou odlesnených plochách.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Nemá významnejšie využitie.
Zaujímavosť: Plody sú jedovaté.
Synonymá: Sambucus praecox, Sambucus sylvestris