Pinus mugo Turra - borovica horská (kosodrevina)

Čelaď: borovicovité, Pinaceae
Habitus: ker s výškou spravidla do 3 metrov, zriedka strom
Borka: tmavosivá až černastá, rozbrázdená borka
Listy: ihlice vyrastajúce v brachyblastoch po dve, ihlice tmavozelené, pevné, dlhé do 7 cm
Šištice - samčie: žlté, podlhovasto vajcovité
Šištice - samičie: tmavočervené až fialovasté, guľovité až široko vajcovité
Semená: krídlaté semená uložené vo vajcovito kužeľovitých šiškách. Šišky nerozpadavé, tmavohnedé.
Nároky: Drevina nenáročná na pôdne živiny, náročná na svetlo a dostatok zrážok. Rastie najmä na hornej hranici lesa.
Rozšírenie: Vysoké pohoria Európy - nad hornou hranicou lesa, v kotlinách na rašeliniskách (vrchoviskách). U nás na najvyšších častiach pohorí na severe Slovenska, kde tvorí samostatný vegetačný stupeň. Najväčší výskyt v pohoriach: Tatry, Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra. V inverzných polohách sa vyskytuje aj v Slovenskom krase.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Pestuje sa ako okrasná drevina v parkoch záhradách.
Zaujímavosť: Je to menej ohrozený druh (LR). Porasty boli v minulosti na mnohých miestach zlikvidované vďaka pastve dobytka a oviec. V súčasnosti sa vykonáva výsadba ako prevencia pred lavínami.
Typické znaky Na rozdiel od borovice lesnej má kratšie, tmavšie a tvrdšie ihlice a menšie šišky.
Synonymá: Pinus montana, Pinus mughus, Pinus pumilio