Pinus cembra L. - borovica limbová (limba)

Čelaď: borovicovité, Pinaceae
Habitus: 15-25 metrov vysoký strom mohutného vzrastu, vďaka extrémnym podmienkam sú koruny často deformované.
Borka: sivočierna, na starších stromoch rozbrázdená borka
Listy: tmavozelené do 7 cm dlhé ihlice vyrastajúce v brachyblastoch po piatich, ihlicovité
Šištice - samčie: žlté až červenkasté, široko vajcovité
Šištice - samičie: purpurové až fialovasté, tupo kužeľovité
Semená: tmavohnedé krídlaté semená uložené vo vajcovitých tmavohnedých nerozpadavých šiškách. Šišky vyrastajú vzpriamene a dosahujú veľkosť do 8 cm. Na šiškách sa môže vylučovať živica.
Nároky: Svetlomilná drevina náročná na pôdnu, vzdušnú vlhkosť, prispôsobená na kontinentálnu klímu.
Rozšírenie: V Európe rastie v Alpách a v Karpatoch - vo vyšších nadmorských výškach, tiež rastie na Sibíri. U nás je prirodzený výskyt len v Tatrách na hornej hranici lesa.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Drevo sa využíva na výrobu nábyku, v rezbárstve.
Zaujímavosť: Jej semená sa nazývajú aj limbové oriešky. Sú potravou pre mnohé hlodavce a vtáky (napríklad orešnicu perlavú), v minulosti aj pre obyvateľov horských oblastí. Je to zraniteľný druh (VU). Podľa Prílohy č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je zákonom chránená.
Synonymá: