Ulmus glabra Huds. - brest horský

Čelaď: brestovité, Ulmaceae
Habitus: až 40 metrov vysoký strom, s veľkou rozložitou korunou
Borka: tmavohnedá až černastá, u starších stromov je rozbrázdená borka
Listy: striedavé, podlhovasto obrátene vajcovité alebo široko elipsovité s dĺžkou až 10 cm, báza listu je výrazne asymetrická; okraje listov sú dvojito pílkovité. Na väčšine listov sa na koncoch spravidla 3 predĺžené štíhle "hroty".
Kvety: červenkasté, vo zväzočkoch. Kvitne skoro na jar v priebehu februára a marca pred olistením.
Plody: zelené nažky so zeleným, širokým, okrúhlym krídlom. Semeno je uložené v strednej časti nažky.
Nároky: Polotieňomilná drevina, náročná na pôdne živiny, pôdnu vlhkosť. Dobre sa mu darí na pôdach s vysokým obsahom skeletu.
Rozšírenie: Väčšina územia Európy - okrem najjužnejších častí až po Ural, kde tvorí prímes listnatých, menej zmiešaných lesov. Častý je aj v Malej Ázii. U nás sa vyskytuje prevažne v sutinových lesoch v nadmorských výškach od 700 do 1300 m n.m..
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch. Drevo sa využíva v stavebníctve.
Zaujímavosť: Je menej náchylný na tzv. "brestový mor" ako ostatné druhy brestov. Vďaka svojej odolnosti voči chorobám je možné nájsť jedince s vekom nad 400 rokov.
Typické znaky: Od ostatných brestov sa líši listami s 3 hrotmi a veľkými sediacimi krídlatými nažkami.
Synonymá: Ulmus corylacea, Ulmus montana, Ulmus scabra