Betula pubescens Ehrh. - breza plstnatá

Čelaď: brezovité, Betulaceae
Habitus: strom dorastajúci až do výšky 15 metrov, menej často košatý ker; krátkoveká drevina
Borka: biela, priečne sa odlupujúca borka, pod ňou čierna, rozbrázdená borka
Listy: striedavé, vajcovito elipsovité, nerovnako pílkovité, na žilnatine na rube a za mlada na oboch stranách jemne plstnaté. Plstnaté sú i stopky listov a mladé konáriky.
Kvety - samčie: v žltých mnohopočetných jahňadách dlhých do 10 cm
Kvety - samičie: v zelených, kratších jahňadách dlhých do 5 cm
Plody: plodné šupiny z jahňád. Semeno je krídlatá nažka s blanitým krídlom.
Nároky: Svetlomilná rýchlo rastúca drevina, náročná na pôdnu vlhkosť.
Rozšírenie: Areál brezy plstnatej v Európe zasahuje až po polárny kruh, nevyskytuje sa v južnej Európe. U nás rastie prevažne na prechodných rašeliniskách a vrchoviskách, vo vyšších polohách spolu s borovicou horskou - kosodrevinou.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch. Konáre sa využívajú na výrobu metiel, kôra v aranžérstve.
Zaujímavosť: Vďaka bielej kôre, dokáže odrážať UV žiarenie, čo jej je nápomocné hlavne na slnečných stanovištiach.
Charakteristické znaky: Od brezy previsnutej sa líši plstnatými elipsovitovajcovitými listami a plstnatými letorastami.
Synonymá: Betula alba