Betula pendula Roth - breza previsnutá

Čelaď: brezovité, Betulaceae
Habitus: strom dorastajúci až do výšky 20 metrov s výraznou, s pravidla prevísajúcou korunou, menej často - najmä v extrémnych podmienkach vytvára krovité formy
Borka: biela, priečne sa odlupujúca borka, pod ňou čierna, rozbrázdená borka
Listy: striedavé, deltoidové alebo až kosoštvorcové listy; okraje listov dvojito pílkovité; Listy na lícnej strane tmavšie, obojstranne bez chĺpkov. Stopky listov dlhé, lysé.
Kvety - samčie: samčie kvety v žltých jahňadách, ktorých dĺžka dosahuje do 10 cm
Kvety - samičie: v tenkých svetlozelených, neskôr hnedých, jahňadách s dľžkou do 3 cm
Plody: plodné šupiny z jahňád. Rozpadom jahňady sa uvoľňujú krídlaté hnedé nažky.
Nároky: Svetlomilná drevina, rýchlorastúca, nenáročná na pôdne živiny, odolná voči mestskému prostrediu.
Rozšírenie: Takmer celá Európa. U nás sa vyskytuje v listnatých aj zmiešaných lesoch. Je to pionierska drevina, ktorá sa veľmi dobre uplatňuje na rúbaniskách, prípadne na rôznych ruderálnych stanovištiach. Vďaka širokej ekologickej valencii rastie na rašeliniskách - slatiniská, ako aj na viatych pieskoch.
Pôvodnosť: Na území Slovenska pôvodný druh.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch. Drevo sa využíva na výrobu lyží, hračiek, sanitárneho náčinia, konáre na výrobu metiel, listy na výrobu žltého farbiva, kôra v aranžérstve. Významná liečivá rastlina.
Zaujímavosť: Vďaka bielej kôre, dokáže odrážať UV žiarenie, čo je jej nápomocné hlavne na slnečných stanovištiach.
Charakteristické znaky: Od brezy plstnatej sa líši najmä tvarom listov, listy a mladé letorasty sú lysé.
Synonymá: Betula alba, Betula verrucosa