Euonymus europaeus L. - bršlen európsky

Čelaď: bršlencovité, Celastraceae
Habitus: väčšinou ker alebo zriedkavo strom dorastajúci do výšky 2 - 6 metrov
Borka: sivá až tmavosivá, rozbrázdená s belavými puklinami; mladé konáriky sú zelené hladké, s pozdĺžnymi korkovými šivohnedými lištami
Listy: protistojné, vajcovito kopijovité až elipsovité, vrúbkovane pílkovité, dlhé až do 10 cm
Kvety: žltobiele obojpohlavné, v pavidliciach po 3-8 kvetov
Plody: ružové štvorhranné tobolky. Semená sú uložené v oranžových mieškoch, ktoré po dozretí vyčnievajú z tobolky.
Nároky: Drevina náročná na pôdnu vlhkosť, dobre znáša mestské prostredie.
Rozšírenie: Bršlen európsky má rozsiahly areál rozšírenia v Európe - od Stredozemia až po južnú Škandináviu a Ural, okrem Pyrenejského polostrova. U nás rastie v rôznych spoločenstvách, najmä v lužných lesoch, tiež v dubových a dubovo-hrabových lesoch. Vyskytovať sa môže i v lesostepných porastoch.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasná drevina, do živých plotov. V minulosti je z bršlena využívalo tvrdé, žlto sfarbené drevo na výrobu špáradiel a fajok.
Zaujímavosť: Celá drevina je jedovatá.
Charakteristické znaky Od bršlenu bradavičnatého sa líši väčšími listami, pozdľžnymi korkovými lištami na konárikoch.
Synonymá: Euonymus vulgaris