Vaccinium myrtillus L. - brusnica čučoriedková (čučoriedka)

Čelaď: brusnicovité, Vacciniaceae
Habitus: až 50 centimetrov vysoký ker vytvrájúci rozsiahle porasty v podraste lesných spoločenstiev i v kosodrevine
Kôra/Borka: na mladých konárikoch zelená, na kmienikoch hnedozelená
Listy: striedavé vajcovité, svetlozelené listy, listy s pílkovitým okrajom, opadavé
Kvety: bledozelené až ružovkasté, koruna guľovitá
Plody: modročierne, príp. belavé guľaté bobule s množstvom drobných čiernych semien
Nároky: Drevina náročná na pôdnu vlhkosť. Vyžaduje humózne až rašelinové, kyslé pôdy, silikátové podložie.
Rozšírenie: Európa - na juhu iba vo vyšších polohách, Sibír. U nás vo vyšších polohách - smrekové lesy, pásmo kosodreviny, prípadne na holiach.
Pôvodnosť: Na území Slovenska pôvodný druh.
Využitie: Plody sú jedlé, využívajú sa v potravinárstve.
Zaujímavosť: Zber plodov za pomoci tzv. "česákov" kríčky poškodzuje.
Synonymá: