Fagus sylvatica L. - buk lesný

Čelaď: bukovité, Fagaceae
Habitus: až 30 metrov vysoký strom s dobre vyvinutou korunou, spravidla s vysokým a rovným kmeňom rozkonáreným v hornej tretine
Borka: svetlosivá, hladká borka. Borka často porastená mikroskopickými riasami, ktoré na jednej strane kmeň sfarbujú dozelena.
Konarik: Svetlohnedý, púčiky dlhé až do 3 cm
Listy: striedavé, vajcovito elipsovité, celistvookrajové listy. Na lícnej strane lesklé, tmavozelené, na rubovej strane žilnatina výrazná; listy na okraji hodvábne chlpaté
Kvety - samčie: žlté až žltozelené, vo zväzočkoch na dlhých stopkách
Kvety - samičie: zelené, po dvoch v šupinovitej čiaške
Plody: hnedé, mäkkoostnaté trojboké nažky - bukvice uložené v ostnatej čiaške
hustý porast bukových semenáčov v podraste bukového lesa
Nároky: Tieňomilná oceánická drevina, náročná na pôdne živiny.
Rozšírenie: Od južného Anglicka a severu Pyrenejského polostrova po Kalingrad. U nás tvorí často monodominantné bukové lesy, ale tiež zmiešané lesy prevažne s jedľou bielou alebo smrekom obyčajným. Je najrozšírenejšou drevinou na Slovensku.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na Slovensku.
Využitie: Vysádza sa ako hospodárska drevina v lesoch.
Zaujímavosť: Bukvice klíčia len v tme - pod opadnutým lístím. Bukvice sú významnou zložkou potravy lesných živočíchov. V parkoch a záhradách sa pestujú kultivary s rôzne sfarbenými listami (prevažne červenými).
Synonymá: Fagus moesiaca