Cerasus mahaleb (L.) Mill. - čerešňa mahalebková (mahalebka)

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: slivkovaté, Prunoideae
Habitus: ker alebo nízky strom, až 10 metrov vysoký
Borka: tmavohnedá až černastá, na kmeni rozbrázdená borka, konáriky sivohnedé a hladké
Listy: široko vajcovité, žliazkato vrúbkovane pílkovité protistojné listy; listy na rube občas slabo páperisté, na lícnej strane hladké a lesklé
Kvety: biele päťpočetné kvety usporiadané v chocholíkoch v počte do 10 kusov; kvitne v apríli
Plody: najprv červené, po dozretí čierne, okrúhlo vajcovité kôstkovice; veľkosť do 7 mm
Nároky: Svetlomilná drevina. Najlepšie sa jej darí na karbonátovom podloží. Dobre znáša mestské prostredie.
Rozšírenie: Cetrom rozšírenia je v južnej Európe a strednej Ázii. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v dubových xerotermofilné lesy s dubom plstnatým a v lesostepných formáciách. V lesostepiach tvorí významnú časť krovitej etáže.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Tvrdé drevo sa v minulosti používalo na výrobu fajok a píšťaliek.
Zaujímavosť: V strednej Európe sú rozoznávané dva poddruhy: Prunus mahaleb subsp. mahaleb má letorasty krátko chlpaté. Prunus mahaleb subsp. simonkaii má letorasty lysé.
Synonymá: Cerasus mahaleb (L.) Mill., Padellus mahaleb (L.) Vassilcz., Padus mahaleb (L.) Borkh.