Cerasus avium (L.) Moench - čerešňa vtáčia

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: slivkovaté, Prunoideae
Habitus: 10-30 metrov vysoký strom s rozložitou korunou
Borka: červenohnedá, priečne sa odlupujúca, rozbrázdená borka s horizontálnymi tmavými pruhmi (lenticelami)
Konárik: hladká hnedá kôra, púčiky striedavé; kvetné púčiky výrazne väčšie
Listy: podlhovasto obrátene vajcovité striedavé listy dlhé do 10 cm; okraj listov dvojito vrúbkovane pílkovitý; listy na rube občas slabo páperisté; na stopky pri báze listov je spravidla pár červených nektárových žliazok
Kvety: biele päťpočetné obojpohlavné kvety vyrastajúce zo skráteného konárika v podobe okolíkov na 3 až 5 cm dlhej stopke; kvitne v apríli až máji tesne pred olistením
Plody: tmavočervené až čierne guľaté kôstkovice do 1 cm veľké; vyrastajú na dlhých stopkách
Nároky: Svetlomilná až polotieňomilná drevina, citlivá na sucho a nadbytčnú vlhkosť. Vyžaduje dostatočné množstvo živín v pôde.
Rozšírenie: Centrum rozšírenia zaberá väčšinu územia Európy, ďalej Stredná Ázia až po západnú Sibír, severná Afrika. Na Slovensku tvorí súčasť najmä dubovo-hrabových a dubových lesov. Ojedinele sa vyskytuje aj v bukových lesoch.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Európy.
Využitie: Často sa vysádza pozdĺž ciest. Veľké množstvo dostupných kultivarov sa pestuje v záhradách a sadoch pre plody. Plody sa jedia čerstvé i zavárané. Pomerne tvrdé pekne sfarbené drevo sa využíva na výrobu nábytku.
Zaujímavosť: Z pôvodnej čerešne boli počas stáročí vyšľachtené stovky odrôd, ktoré sa líšia časom dozrievania plodov, veľkosťou a kvalitou plodov.
Synonymá: Cerasophora dulcis, Prunus avium