Berberis vulgaris L. - dráč obyčajný

Čelaď: dráčovité, Berberidaceae
Habitus: 1-3 metre vysoký ostnatý ker
Borka: žltohnedá až sivastá, hladká
Konárik: žltohnedé až sivasté, hladká s trojpočetnými až do 2 cm dlhými tŕňmi (listového pôvodu)
Listy: striadavé, obrátene vajcovité, až okrúhlo elipsovité listy vyrastajúce vo zväzočkoch na skrátených konárikoch - brachyblastoch; okraje listov sú ostníkatopílkovité;
Kvety: obojpohlavné žlté kvety (do 6 mm veľké) vyrastajú rastúce v strapcoch; strapce kvetov dosahujú počet 30 až 40 kvetov a sú dlhé do 9 cm.
Plody: červené, podlhovasté bobule dlhé do 1 cm vyrastajúce vo visiacich strapcoch.
Nároky: Svetlomilná drevina.
Rozšírenie: Rastie takmer na celom území Európy. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v tvrdých lužných lesoch a tiež dubových xerotermofilné lesy. Ako teplomilná a sucho znášajúca drevina tvorí súčasť spoločenstiev skalných stepí a lesostepí.
Pôvodnosť: Pôvodný druh na území Slovenska.
Využitie: Kultivary dráča obyčajného sa pestujú ako okrasné kry v parkoch a záhradách. V minulosti bolo získaných viacero veľkoplodých klonov, ktorých plody sa v niektorých krajinách zavárajú.
Zaujímavosť: Dráč obyčajný patrí medzi významné liečivé rastliny, pretože obsahuje viacero alkaloidov, uložených prevažne v kôre. Žlté farbivo získané z kôry dráča obyčajného sa v minulosti používalo na farbenie koží a látok.
Synonymá: Berberis orientalis