Quercus cerris L. - dub cerový

Čelaď: bukovité, Fagaceae
Habitus: opadavý strom dorastajúci až do výšky 35 metrov
Borka: sivá až černastá, hlboko rozbrázdená borka
Konárik: hnedé hladké konáriky so striedavými púčikmi; púčiky sú chlpaté, obalené neopadavými listencami
Listy: striedavé podlhovasto elipsovité listy dlhé 8 až 11 cm, perovito laločnaté; listy na lícnej strane tmavozelené, mladé jemne chlpkaté, neskôr lysé, na rubovej strane sivozelené, chlpaté; stopka listov krátka - do 1 cm dlhá
Kvety - samčie: v žltkastých, riedkych jahňadách; kvitne pred olistením v priebehu apríla a mája
Kvety - samičie: kvety drobné vyrastajúci na skrátených konárikoch
Plody: valcovito elipsoidná nažka - žaluď dlhá do 2cm, takmer celá ponorená v mäkko ostitej čiaške; čiaška dozrievaním postupne drevnatie; žalude dozrievajú až v druhom roku po zakvitnutí.
Hálky: Koncom leta sa na spodnej strane niektorých dubových listov tvoria miniatúrne útvary – hrčky (hálky). Ich vznik ovplyvňuje blanokídlovec byľomor cerový (Dryomyia circinnans), ktoré zavŕtajú svoje vajíčka do listov. Potomstvu slúžia ako výživa i zimný príbytok. Vajíčko sa vyvíja vnútri výrastku v larválnej komore vystlanej výživovým pletivom. Tam sa aj zakuklí. Na jeseň dospelé jedince opustia hálku.
Charakteristické znaky: Úzke podlhovasté tmavozelené listy, žaľude s výraznou ostitou čiaškou "kozácka baranica".
Nároky: Svetlomilná a teplomilná drevina stredne náročná na množstvo živín v pôde.
Rozšírenie: Centrom rozšírenia je východné Stredomorie a južná Európa. Na Slovensku dosahuje svoju severnú hranicu rozšírenia a vyskytuje sa najmä v teplomilných dúbravách. V južných častiach Slovenska vytvára porasty duvovo-cerových lesov.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Dub cerový patrí spoločne s dubom plstnatým k najvýznamnejším hospodárskym listnatým drevinám južnej Európy. V strednej Európe je súčasťou lesných ekosystémov a jeho drevo sa využíva podobne ako ostatných dubov.
Zaujímavosť: Dub cerový má spomedzi stredoeurópskych dubov najhrubšiu kôru.
Synonymá: Quercus austriaca, Quercus echinata