Quercus robur L. - dub letný

Čelaď: bukovité, Fagaceae
Habitus: opadavý, v dobrých podmienkach až 45 metrov vysoký statný strom
Borka: tmavosivá až černastá, rozbrázdená borka
Konárik: tmavosivá až černastá kôra, púčiky striedavé, šupinaté
Listy: striedavé, obrátene vajcovité, perovito laločnaté listy dlhé do 12 cm; lícna strana listu je tmavšia, matná; iba mladé listy môžu byť mierne chĺpkaté
Kvety - samčie: v žltkastých, riedkych jahňadách; kvitne pred olistním na prelome apríla a mája
Kvety - samičie: drobné kvety vyrastajú na dlhých stopkách, zvyčajne 3 až 5 na jednej
Plody: vajcovito elipsoidné nažky - žalude dlhé do 2 cm v šupinatých čiaškach, ktoré prekrývajú iba ich malú časť; žalude vyrastajú na dlhých stopkách
Charakteristické znaky: Listy na báze s výraznými lalokmi, žalude na dlhých stopkách.
Nároky: Svetlomilná drevina, náročná na pôdnu vlhkosť a pôdne živiny.
Rozšírenie: Rastie na väčšine územia Európy a v Malej Ázii. Na Slovensku je dôležitou súčasťou dubových a dubovo-hrabových lesy, ako aj tvrdých lužných lesov.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako hospodárska drevina v lesoch a ako okrasná drevina v parkoch. Krajinársky významné sú i dubové aleje a solitéry.
Zaujímavosť: Dub letný má veľmi kvalitné tvrdé drevo, ktoré má veľmi široké možnosti využitia. Dub letný sa v prírode dožíva vysokého veku, vek najstarších sa odhaduje na 1000 až 1300 rokov. Triesloviny obsiahnuté v kôre sa využívajú vo farmaceutickom priemysle.
Synonymá: Quercus pedunculata