Quercus pubescens Willd., nom. cons. prop. - dub plstnatý

Čelaď: bukovité, Fagaceae
Habitus: ker alebo strom dorastajúci do výšky maximálne 20 metrov
Borka: černastá, rozbrázdená borka
Konarik: letorasty zelené, staršie konáriky svetlohnedé, husto plstnaté
Listy: striedavé, obrátene vajcovité, perovito laločnaté; listy sú na lícnej i rubovej strane husto plstnaté; plstnatá je i stopka listu
Kvety - samčie: v žltkastých, riedkych jahňadách kvitnúcich v apríli až máji pred úplným olistením
Kvety - samičie: drobné kvety na krátkej stopke
Plody: vajcovito elipsoidné nažky - žalude do 1,5 cm dlhé, v šupinatých, hlbokých čiaškach
Charakteristikcé znaky: Listy, stopky listov i letorasty sú silne plstnaté; báza listov je zbiehavá, s málo vyvinutými drobnými lalokmi.
Nároky: Svetlomilná, teplomilná drevina. V oblasti Stredomoria rastie na rôznych typoch hornín, v našich podmienkach - na severnej hranici rozšírenia rastie výhradne na karbonatickom podloží.
Rozšírenie: Centrom rozšírenia je južná Európa a Malá Ázia. Na Slovensku dosahuje svoju severnú hranicu rozšírenia. Rastie predovšetkým v dubových xerotermofilné lesoch a lesostepiach v južných regiónoch Slovenska, výhradne na karbonatickom substráte.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Pevné a tvrdé drevo sa v minulosti využívalo na železničné podvaly.
Zaujímavosť: Dub pstnatý patrí medzi najvýznamnejšie hospodárske dreviny v južnej Európe.
Synonymá: Quercus humilis, Quercus lanuginosa