Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - duglaska tisolistá

Čelaď: borovicovité, Pinaceae
Habitus: stálozelený strom vysoký až 50 metrov
Borka: belavá až sivohnedá, u mladých jedincov hladká, neskôr rozbrázdená borka
Listy: dvojradové, ihlicovité, na rube s dvoma bielymi pásikmi dlhé do 2 až 3 cm; po odtrhnutí ostáva na konáriku vyčnievajúca jazva
Šištice - samčie: oranžovožlté až hnedé, podlhovasto vajcovité šištice; šištice sú nakopené prevažne v koncových častiach konárov
Šištice - samičie: samičie šištice spočiatku zelené až červenkasté, podlhovasto vajcovité; šištice sú prevísajúce, s výraznými semennými šupinami
Semená: hnedočierne krídlaté semená uložené v previsnutých nerozpadavých šiškách s vyčnievajúcimi podpornými listenami
Nároky: Svetlomilná až polosvetlomilná drevina nenáročná na stanovište.
Rozšírenie: Pôvodný areál rozšírenia sa rozprestiera na západne Severnej Ameriky (Pacifické pobrežie), kde tvorí rovnorodé aj zmiešané porasty ihličnatých lesov. Do Európy bola introdukovaná v roku 1827.
Pôvodnosť: Nepôvodná drevina na území Slovenska, iba pestovaný druh.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch, ako aj hospodárska drevina v lesoch. Drevo sa využíva na výrobu preglejok. Vďaka svojmu rozšíreniu a kvalitnému drevu je duglaska tisolistá najvýznamnejšou ihličnatou drevinou v Severnej Amerike.
Zaujímavosť: Patrí medzi najvyššie stromy na Zemi. Vo vhodných podmienkach niektoré jedince presahujú aj 100 metrovú výšku. Na Slovensku vysádzaná v priebehu 20. storočia ako hospodárska drevina.
Synonymá: Abies douglasii, Abies menziesii, Pseudotsuga douglasii