Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednosemenný

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: jabloňovaté, Maloideae
Habitus: ostnatý, široko rozložitý ker vysoký do 2 až 5 metrov, v zapojených porastoch aj strom vysoký až 10 metrov
Borka: sivá až hnedosivá, rozbrázdená borka
Konarik: mladé konáriky jemne chĺpkaté, neskôr lysé, hnedočervenej farby; púčiky usporiadané striedavo, na konároch tŕne do 1 cm dlhé
Listy: striedavé, obrátene vajcovité až kosoštvorcovité; listy sú tri až deväť-perovito laločnaté, celistvookrajové, vpredu s niekoľkými zubmi; farba listov je svetlozelená
Kvety: biele päťpočetné kvety s mnohopočetnými tyčinkami; v kvete je pozorovateľná iba 1 blizna; kvety sú usporiadané v početných vrcholíkoch na krátkych stopkách
Plody: sýtočervené až červené, súdkovité malvice s veľkosťou do 6 mm
Nároky: Svetlomilná až polotieňomilná drevina; dobre odoláva suchu, uprednostňuje pôdy bohaté na živiny
Rozšírenie: Rozšírený je v celej Európe - okrem severnej. Na Slovensku sa viaže najmä na listnaté lesy, hlavne dubové a dubovo-hrabové lesy. Významné zastúpenie má vo formáciách lesných lemov v dobovom vegetačnom stupni. Tvorí tiež súčasť zarastajúcich xerotermných lúk a pasienkov, kde po čase vytvára takmer monodominantné porasty.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Jeho kultivary sa vysádzajú ako okrasné stromy v parkoch a záhradách.
Zaujímavosť: Existuje veľké množstvo krížencov rôznych druhov hlohov. Listy sú veľmi premenlivé. Jeho plody sú potravou pre vtákov. Listy aj kvety obsahujú látky využívané pri liečbe vysokého krvného tlaku.
Synonymá: Crataegus subborealis, Mespilus monogyna, Oxyacantha monogyna