Crataegus laevigata (Poir.) DC - hloh obyčajný

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: jabloňovaté, Maloideae
Habitus: ostnatý ker dorastajúci do výšky 2 až 4 metrov, výnimočne nízky strom
Borka: sivá až sivohnedá, rozbrázdená borka
Listy: listy striedavé, obrátene vajcovité; listy sú troj až päťlaločnaté, s pílkovitým okrajom; lícna strana listov tmavozelená lesklá, rubová strana svetlozelená
Kvety: biele päťpočenté kvety; v kvete sa nachádzajú dve blizny; kvety sú usporiadané v početných vrcholíkoch na dlhších stopkách
Plody: sýtočervené až červené, guľaté alebo elipsoidné malvice s veľkosťou do 6 mm
Nároky: Polotieňomilná drevina, nenáročná na množstvo živín v pôde.
Rozšírenie: Rozšírená je v listnatých lesoch Európy - okrem severnej a východnej. Na Slovensku tvorí súčasť krovinnej etáže dubových a dubovo-hrabových lesov. Vyskytuje sa i v spoločentvách rúbanísk prevažne v dubovom vegetačnom stupni.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa aj jeho dekoratívna varieta s ružovými kvetmi. Mnohé kultivary sa pestujú v parkoch a záhradách.
Zaujímavosť: Existuje veľké množstvo krížencov rôznych druhov hlohov. Plody sú potravou pre vtákov. Listy a kvety obsahujú látky upravujúce vysoký krvný tlak.
Synonymá: Crataegus oxyacantha, Mespilus laevigata, Oxyacantha vulgaris