Pyrus communis L. emend. Burgsd. - hruška obyčajná

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: jabloňovaté, Maloideae
Habitus: prevažne cca 10 metrov vysoký ker alebo nízky strom, môže dorásť až do výšky 20 metrov,
Borka: hnedosivá, rozbrázdená, vytvárajúca oddeľujúce sa šupiny
Konarik: konáriky široko rozkonárené, na konároch vyrastajú krátke tŕnisto zakončené konáriky
Listy: striedavé, vajcovité až elipsovité, celistvo okrajové alebo zčasti vrúbkovane pílkovité; lícna strana listu je hráškovozelená, lesklá
Kvety: biele, päťpočetné obojpohlavné kvety s priemerom takmer 4 cm usporiadané vo vrcholíkoch vyrastajúcich na krátkych konárikoch; kvety sa objavujú spoločne s listami
Plody: podlhovasto hruškovité alebo guľaté, dužinaté malvice spočiatku zelené, v zrelosti žlto sfarbené; na povrchu plodu sú početné hnedé lenticely
Nároky: Svetlomilná až polotôňomilná drevina vyžadujúca dostatok živín v pôde.
Rozšírenie: Na našom území sa jedná o trvale zdomácnený druh. Pôvodná pravdepodobne v Prednej Ázii. Rastie vo svetlých dubových lesoch, lesostepiach a krovinatých stráňach. Často sa vyskytuje v remízkach, alebo ako solitér v poľnohospodárskej krajine.
Pôvodnosť: Nepôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Početné kultivary sa vysádzajú v záhradách a ovocných sadoch.
Zaujímavosť: Drevo je využívané v rezbárstve.
Synonymá: Pyrus domestica