Malus sylvestris Mill. - jabloň planá (plánka)

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: jabloňovaté, Maloideae
Habitus: ker alebo 2-10 metrov vysoký strom, niekedy tŕňovité konáre
Borka: hnedosivá, spočiatku hladká, u starších stromov rozbrázdená borka
Listy: striedavé, vajcovité, elipsovité, až okrúhle listy; okraje listov vrúbkované alebo pílkovité; rubová strana listu jemne plstnatá
Kvety: biele až ružové päťpočetné kvety s výraznými korunnými lupeňmi vyrastajúce spravidla v pároch alebo trojiciach
Plody: žlté až červené, guľovité, dužinaté malvice
Nároky: Svetlomilná až polosvetlomilná drevina, náročná na pôdu. Dobre znáša podmienky mestského prostredia.
Rozšírenie: Väčšina územia Európy, západná Sibír, Malá Ázia. U nás v riedkych dubových lesoch, lesostepiach, krovinatých stráňach.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Využívala sa ako podpník pre kultúrne jablone. V poslednej dobe sa ale takto využíva čoraz menej.
Zaujímavosť: Pochádzajú z nej všetky druhy kultúrnych jabloní.
Synonymá: Malus acerba