Sorbus torminalis (L.) Crantz - jarabina brekyňová (brekyňa)

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: jabloňovaté, Maloideae
Habitus: zväčša 5 až 10 metrov vysoký opadavý strom, výnimočne môže dorásť až do výšky 25 metrov
Borka: u mladých stromov sivohnedá hladká; u starších stromov šupinovitá borka
Listy: jednoduché striedavé, perovito zárezové listy s 3-4 pármi zárezov; okraje listov sú pílkovité, listy na rube za mlada chlpaté, neskôr lysé; na jeseň listy často sýtočervene sfarbené
Kvety: biele päťpočetné obojpohlavné kvety usporiadané v chocholíkovitých metlinách
Plody: červenožlté až hnedé, obrátene vajcovité malvice s veľkosťou do 1,5 cm
Nároky: Svetlomilná a teplomilná drevina, uprednostňujúca karbonatický substrát.
Rozšírenie: Západná, stredná a južná Európa, Krym, Kaukaz, Malá Ázia, severná Afrika. U nás rastie prevažne v xerotermofilných dubových lesoch. Vyskytuje sa i v lesostepiach spoločne s dubom plstnatým, prípadne i v vápnomilných bučinách.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Drevo sa využíva v umeleckom stolárstve a na výrobu hudobných nástrojov. Pre svoj zaujímavý tvar listov sa používa v záhradnej architektúre.
Zaujímavosť: Jej plody sú potravou pre voľne žijúce vtáky.
Synonymá: Crataegus torminalis, Hahnia torminalis, Torminaria clusii