Sorbus aria (L.) Crantz - jarabina mukyňová (mukyňa)

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: jabloňovaté, Maloideae
Habitus: ker alebo do 15 metrov vysoký rozkonárený opadavý strom
Borka: sivá až sivohnedá, prevažne hladká borka
Listy: striedavé, vajcovité až elipsovité listy s dlhé až 12 cm; okraje listov sú pílkovité, dvojito pílkovité až plytko laločnaté; listy na lícnej strane tmavozelené, lesklé, na rube bielo plstnaté
Kvety: biele obojpohlavné päťpočetné kvety usporiadané v chocholíkovitých metlinách; kvety kvitnú v máji
Plody: červené, obrátene vajcovité malvice s veľkosťou do 1,5 cm
Nároky: Svetlomilná drevina. Vyžaduje karbonátové podložie, rastie aj na silne skeletnatých pôdach.
Rozšírenie: Západná, stredná, južná Európa, juh Škandinávie, severná Afrika. U nás rastie v listnatých lesoch. Častá v sutinových lesoch a vo vrholových partiách pohorí.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vďaka dekoratívnemu vzhľadu sa využíva do parkových výsadieb. Vysádzajú sa aj rôzne sfarbené variety.
Zaujímavosť: Je to menej ohrozený druh (LR). Plody sú pre človeka jedovaté. Je veľmi premenlivým druhom, ktorý vytvára mnoho poddruhov a variet.
Synonymá: Aria nivea, Crataegus aria