Sorbus aucuparia L. - jarabina vtáčia

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: jabloňovaté, Maloideae
Habitus: 15 až 20 metrov vysoký opadavý strom
Borka: tmavosivá hladká borka, u starších stromov popraskaná a šupinatá
Listy: nepárno perovito zložené, až 20 cm dlhé listy; listy podlhovasté s ostro pílkovitým okrajom, na rube jemne chlpaté; lícna strana listov svetozelená, rubová sivozelená
Kvety: biele obojpohlavné päťpočetné kvety usporiadané v mnohopočetných chocholíkovitých metlinách; kvitne v máji až júni
Plody: svetločervené, guľaté malvice s veľkosťou do 8 mm
Nároky: Polotôňomilná, neskôr svetlomilná rýchlorastúca drevina, nenáročná na pôdne živiny. Pionierska drevina.
Rozšírenie: Väčšina územia Európy, Malá Ázia Sibír až severovýchodná Ázia. U nás tvorí súčasť okrajov lesov a rúbanísk. Významné zastúpenie má v porastoch kosodreviny a hornej hranice lesa. Je významnou pionierskou drevinou v smrekovom vegetačnom stupni.
Pôvodnosť: Na území Slovenska je pôvodnou drevinou.
Využitie: Jarabina vtáčia a jej kultivary sa vysádzajú ako okrasné stromy v parkoch. Drevo sa využíva na výrobu hudobných nástrojov. Tepelne spracované plody slúžia na výrobu džemov.
Zaujímavosť: Surové plody sú pre človeka mierne jedovaté. Sú však častou potravou pre vtákov. Podľa toho dostala svoj druhový názov.
Synonymá: