Fraxinus ornus L. - jaseň mannový

Čelaď: olivovité, Oleaceae
Habitus: v strednej Európe často ker alebo do 10 metrov vysoký opadavý strom, v južnej Európe môže dorastať do výšky až 20 metrov
Borka: svetlosivá, jemne rozbrázdená s belavými puklinami
Listy: protistojné, nepárno perovito zložené, vajcovité až kopijovité listy; okraje listov nepravidelne pílkovité; listy na rube na žilnatine hrdzavo páperisté až plstnaté; lícna strana listov svetlozelená lesklá a lysá; listy dlhé do 20 cm s tromi až štyrimi jarmami
Kvety: biele štvorpočetné kvety usporiadané v mnohopočetných metlinách; metliny do 10 cm dlhé; kvitne v priebehu mája
Plody: lesklé, v čase zrelosti tmavohnedé, úzko podlhovasté, okrídlené nažky; krídlo dlhé do 2 cm
Charakteristické znaky: Listy majú zväčša 3 až 4 jarmá. Výrazné súkvetia bielych kvetov.
Nároky: Teplomilná a svetlomilná drevina, náročná na pôdne živiny. Vydrží aj extrémné sucho.
Rozšírenie: Centrum rozšírenia je v južnej Európe a v Malej Ázii. Na Slovensku vzácne pôvodný v xerotermofilných lesoch a lesostepiach. Väčšinou vysádzaný na miestach bývalých xetermných lúk a pasienkov.
Pôvodnosť: Na Slovensku pôvodný iba v najjužnejších častiach Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch a v mestskej zeleni.
Zaujímavosť: Je zákonom chránený. Vdaka svojej vysokej odolnosti je vysádzaný na miestach nevyužívaných xerotermných pasienkov a lúk. Môže sa samovoľne šíriť na nové lokality. Liečivá rastlina.
Synonymá: Fraxinus florifera, Ornus europaea