Fraxinus excelsior L. - jaseň štíhly

Čelaď: olivovité, Oleaceae
Habitus: opadavý až 40 metrov vysoký strom s predĺženou vysokou korunou
Borka: kôra mladých stromov je sivá a hladká, u starších sivá až sivohnedá, rozbrázdená borka
Konarik: konáriky sivé až sivohnedé, púčiky protistojné, tmavohnedé jemne plstnaté
Listy: protistojné nepárno perovito zložené listy; listy sú podlhovasto vajcovité až podlhovasto kopijovité, do 30 cm dlhé, s 8 až 13 jarmami; okraje listov drobno vrúbkovane pílkovité; listy na rube na strednej žile páperisté, na lícnej strane lesklé, zelené a lysé
Kvety: nenápadné fialovočervené drobné jednopohlavné i obojpohlavné kvety usporiadané v početných metlinách na koncoch konárov; kvitne pred olistením v priebehu marca až apríla.
Plody: spočiatku zelené, po dozretí lesklohnedé, úzko podlhovasté, okrídlené nažky dlhé do 3 cm
Charakteristické znaky: Listy tvorené viac ako 7 jarmami, tmavohnedo sfarbené púčiky.
Nároky: V mladosti polotieňomilná až tieňomilná, neskôr svetlomilná drevina. Jaseň je náročný na pôdnu vlhkosť a dostatok pôdnych živín, najmä dusíka.
Rozšírenie: Vyskytuje sa od Britských ostrovov s výnimkou najsevernejších častí Írska a Škótska a od pobrežia Atlantického oceánu v západnej Európe takmer až k Volge na východe. Na severe zasahuje v Nórsku po 64° s. z. š., na juhu má svoju hranicu rozšírenia v severnom Španielsku, Taliansku a Grécku, na juhovýchode zasahuje až do severných častí Iránu. Na Slovensku tvorí významnú súčasť tvrdých lužných lesov a sutinových lesov. Ako prímes sa vyskytuje v dubovo-hrabových i bukových lesoch, privažne na skeletnatých pôdach.
Pôvodnosť: Pôvodný druh na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch, pretože vytvára viacero variet s rôzne sfarbenými a tvarovanými listami. Drevo sa využíva na výrobu nábytku, parkiet, hudobných nástrojov, športového náradia.
Zaujímavosť: Na území Slovenska sa vyskytuje prevažne v nížinách aj príbuzný jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), ktorý sa odlišuje užšími listeňmi, purpurovohnedými púčikmi a hrčovitých kmeňom. Výrazne je zastúpený najmä v dunajských lužných lesoch. Vzhľadom na jeho podobnosť s jaseňom štíhlym sa v minulosti považoval za jeho varietu / poddruh.
Synonymá: