Acer pseudoplatanus L. - javor horský

Čelaď: javorovité, Aceraceae
Habitus: opadavý až 30 metrov vysoký strom s dobre vyvinutou korunou
Borka: u mladých stromov sivá a hladká, neskôr šupinovitá sivohnedá borka
Listy: protistojné, dlaňovito 5-laločné listy s často až 12 cm dlhou čiastočne dočervena sfarbenou stopkou; tri koncové laloky listov sú rovnako veľké, dva okrajové laloky sú výrazne menšie; okraje listov sú dvojito zubaté, ostro končisté; lícna strana listu matne tmavozelená, rubová strana sivozelená, jemne chlpatá
Kvety: žltozelené obojpohlavné do 5 mm veľké kvety usporiadané v mnohopočetných visiacich strapcoch; strapce dlhé až 13 cm
Plody: krídlaté dvojnažky spočiatku zelené, neskôr svetlohnedé; krídla vzájomne postavené v pravom uhle
Charakteristické znaky: Veľké tmavozelené listy s červenou stopkou; nažky v pároch s krídlami so zalomením takmer v pravom uhle.
Nároky: Polotieňomilná drevina, náročná na pôdnu a vzdušnú vlhkosť, ako aj pôdne živiny.
Rozšírenie: Európa - od Stredomoria smerom na sever po stredné Francúzsko, južné Poľsko, južné Bielorusko. Na Slovensku tvorí významnú súčasť sutinových lesov. Vyskytuje sa aj v dubovo-hrabových, bukových i smrekových lesoch ako prímes, najmä na miestach so skeletnatými pôdami.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch. Patrí medzi tzv. vzácne listnáče. Drevo využívané pri výrobe hudobných nástrojov.
Zaujímavosť: Existuje veľké množstvo dekoratívnych kultivarov, ktoré sa vysádzajú v parkoch a v mestskej zeleni.
Synonymá: