Acer platanoides L. - javor mliečny

Čelaď: javorovité, Aceraceae
Habitus: opadavý až 25 metrov vysoký strom s dobre rozvinutou korunou
Borka: u mladých stromov hladká tmavosivá, neskôr rozbrázdená sivohnedá borka
Konarik: hnedé až červenohnedé konáriky s protistojným rozkonárením a protistojnými púčikmi
Listy: protistojné, dlaňovito 5-7-laločné listy s veľkosťou do 15 cm; okraje listu sú celistvookrajové, s ostro končistými zubmi; lícna i rubová strana listu svetlozelená, lysá; stopka listu dlhá do 10 cm, po odtrhnutí vylučuje biele mlieko;
Kvety: žltozelené obojpohlavné kvety usporiadané v mnohopočetných chocholíkoch; kvitne na prelome marca a apríla
Plody: krídlaté spočiatku zelené, neskôr hnedé dvojnažky usporiadané s krídlami v tupom uhle
Charakteristické znaky: Celistvookrajový list s končistými zubmi, stopka po odtrhnutí mlieči; nažky v pároch s krídlami, ktoré zvierajú tupý uhol.
Nároky: Polotieňomilná drevina, náročná na pôdnu vlhkosť a dostatok živín v pôde.
Rozšírenie: Takmer celá Európa, skoro až po polárny kruh. Na Slovensku tvorí významnú súčasť sutinových lesov v dubovom vegetačnom stupni. Vyskytuje sa aj ako prímes v tvrdých lužných lesoch, i v dubohrabinách a bučinách na skeletnatých pôdach.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch. Patrí medzi tzv. vzácne listnáče. Drevo sa využíva v rezbárstve i pri výrobe hudobných nástrojov.
Zaujímavosť: Silueta listu je zobrazená v štátnej vlajke Kanady. Existuje veľké množstvo dekoratívnych kultivarov.
Synonymá: