Acer campestre L. - javor poľný

Čelaď: javorovité, Aceraceae
Habitus: zriedka ker, väčšinou až 20 metrov vysoký opadavý strom s kompaktnou korunou
Borka: u mladých stromov žltosivá až hnedosivá hladká, u starších plytkorozbrázdená borka
Konarik: hnedé až sivohnedé protistojne rozkonárené konáriky s protistojne postavenými púčikmi; u niektorých stromov sú konáriky porastené výraznými korkovými lištami
Listy: protistojné, dlaňovito 3-5-laločnaté svetlozelené listy; laloky nerovnako veľké - koncový lalok najväčší, okrajové sú menšie; stopka listov je krátka, sviežozelená, po odtrhnutí uvoľňuje biele mlieko; okraje listu sú celistvookrajové s tupými lalokmi;
Kvety: žltozelené obojpohlavné kvety usporiadané v početných chocholíkoch; kvitne na prelome apríla a mája
Plody: krídlaté dvojnažky spočiatku zelené, neskôr svetlohnedé; dvojnažky usporiadané s krídlami v priamom uhle
Charakteristické znaky: Laločnaté listy s nerovnako veľkými lalokmi; nažky v pároch s kridlami zvierajúcimi priamy uhol.
Nároky: Polotieňomilná drevina, náročná na dostatok živín v pôde.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Rozšírenie: Stredomorie, Britské ostrovy, juh Škandinávie, juh európskej časti Ruska. Na Slovensku tvorí význmanú súčasť sutinových lesov v dubovom vegetačnom stupni - lipovo-javorové sutinové lesy. Ako prímes sa vyskytuje v tvrdých lužných lesoch, xerotermofilných dubových lesoch a v lesostepiach. Vystupuje do výšky približne 800 metrov n. morom.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch, pretože vytvára viacero farebných variet. Drevo sa využíva na výrobu kuchynského náradia, záhradkárskeho náčinia, hudobných nástrojov.
Zaujímavosť: Z našich druhov javorov má najpevnejšie drevo. Významná pionierska drevina v nižších nadmorských výškach - v dubovom vegetačnom stupni.
Synonymá: