Negundo aceroides Moench - javorovec jaseňolistý

Čelaď: javorovité, Aceraceae
Habitus: opadavý strom dorastajúci do výšky 15 až 20 metrov s dobre rozvinutou korunou
Borka: žltkastosivá, u starších stromov rozbrázdená sivohnedá borka
Listy: protistojné nepárno perovito zložené listy s dvomi až tromi jarmami; listy dosahujúce dĺžku 10 až 12 cm; listene podlhovasto vajcovité, celistvookrajové alebo hrubo zubaté; listy svetlozené, matné a lysé
Kvety - samčie: žltkasté, s červenými peľnicami usporiadané v početných chocholíkoch
Kvety - samičie: svetlozelené nenápadné kvety usporiadané v mnohopečetných strapcoch
Plody: krídlaté dvojnažky svetlohnedej farby; krídla sú usporiadané vo veľmi ostrom uhle
Charakteristické znaky: Zložené nepárnoperovito zložené listy; nažky v pároch zvierajúce uhol približne 45 stupňov.
Nároky: Polotieňomilná až svetlomilná drevina, náročná na pôdne živiny, odolná voči mrazu a mestskému prostrediu.
Rozšírenie: Pochádza zo Severnej Ameriky, kde je súčasťou zmiešaných lesov. Do Európy bol introdukovaný v roku 1688. Na Slovensku vysádzaný v najmä v nížinách na miestach pôvodných lužných lesov a tiež ako súčasť mestskej zelene. Vďaka produkcii veľkého množstva semien splanieva a šíri sa aj do pôvodných ekosystémov.
Pôvodnosť: Nepôvodná a invázna drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch a ako súčasť mestskej zelene. Je považovaný za regionálne invázny druh. V našej legislatíve je uvedený vo vyhláške č. 158/2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v Prílohe č. 2a, ktorá uvádza Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania. Jedince samčieho pohlavia tohto druhu (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce. Pre svoju nenáročnosť sa často vysádza v parkoch a je súčasťou mestskej zelene. Na účely výsadby boli vyšľachtené aj viaceré farebné kultivary.
Zaujímavosť: Existuje veľké množstvo dekoratívnych kultivarov. Viacero existujúcich synoným súvisí so zloženými listami, vďaka tomu bol javorovec vyradený z roku Acer.
Synonymá: Acer negundo, Negundo fraxinifolia