Abies alba Mill. - jedľa biela

Čelaď: borovicovité, Pinaceae
Habitus: spravidla 20 až 30 metrov, v dobrých podmienkach až 60 metrov vysoký strom, s dobre tvarovanou korunou. Koruna je v hornej časti plochá a vytvára tzv. "orlie hniezdo".
Borka: bledosivá hladká, u starých stromov šupinovitá borka
Konárik: konáriky svetlosivé, po opadnutí ihlíc zostávajú hladké.
Listy: listy vyrastajú v dvoch radoch, v jednej rovine, ihlicovité, plosko čiarkovité, tupo zakončené; na rubovej strane dva výrazné biele pásiky
Šištice - samčie: žltkasté, podlhovasto vajcovité
Šištice - samičie: zelené, podlhovasto valcovité
Semená: vo valcovitých, stojatých šiškách vysokých do 10 cm; šišky sa rozpadajú priamo na konároch.
Charakteristické znaky: Ploché ihlice s dvomi pásikmi na rubovej strane, hladká borka, sediace rozpadavé šišky a tupo zakončená koruna.
Nároky: Tieňomilná drevina, náročná na pôdne živiny, vlhkosť. Citlivá na silné mrazy a dlhotrvajúce sucho.
Rozšírenie: Stredná a západná Európa, Balkán. U nás rastie prevažne v smrekových a jedľovobukových lesoch, najmä na severe a východe Slovenska.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Drevo sa využíva v stavebníctve a papierenskom priemysle.
Zaujímavosť: V minulosti bola u nás oveľa viac rozšírená. Vďaka svojej citlivosti na znečistenie životného prostredia a nadmernej ťažbe sa jej zastúpenie v lesoch výrazne zmenšilo.
Synonymá: Pinus picea L.