Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - jelša lepkavá

Čelaď: brezovité, Betulaceae
Habitus: ker alebo strom - až 20 metrov vysoký
Borka: tmavosivá až černastá, rozbrázdená borka
Listy: striedavé, obrátene vajcovité, na vrchole tupé alebo srdcovito vykrojené, dvojito pílkovité; povrch listov, najmä mladých je silne lepkavý
Kvety - samčie: v žltých jahňadách
Kvety - samičie: v kratších, červených jahňadách
Plody: nažky v tmavohnedých, vajcovitých, drevnatých šištičkách
Charakteristické znaky: Obrátene srdcovitý list, na dotyk lepkavý.
Nároky: Svetlomilná drevina, náročná na pôdnu vlhkosť.
Rozšírenie: Európa, až po polárny kruh. U nás jelšové lužné lesy podhorské, slatinné lesy.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Šištičky sa používajú v aranžérstve. Drevo je vhodnou surovinou pre celulózo-papierenský priemysel.
Zaujímavosť: Časti jelšového dreva sú vhodné pre výrobu prípravkov do hudobných nástrojov ako sú lacnejšie gitary, citary a mandolíny. V minulosti bola vhodnou surovinou pre výrobu dreveného uhlia. Vzhľadom na jej mimoriadnu trvanlivosť pod vodou je vhodná pre vodné stavby, zemné práce, časti lodí a pod. Pri budovaní Benátok bolo vo veľkej miere využívané jelšové drevo. Využíva sa aj ako palivové drevo.
Synonymá: Alnus vulgaris, Betula glutinosa