Alnus incana (L.) Moench - jelša sivá

Čelaď: brezovité, Betulaceae
Habitus: ker alebo strom - až 15 metrov vysoký
Borka: svetlosivá, hladká
Listy: striedavé, vajcovito kopijovité až vajcovito okrúhle, dvojito pílkovité listy; rubová strana listu husto bielo plstnatá, lícna strana postupne lysá;
Kvety - samčie: v početných dlhých červenkastých jahňadách
Kvety - samičie: v kratších, červených jahňadách
Plody: nažky v tmavohnedých, elipsovitých, drevnatých šištičkách
Charakteristické znaky: Bielo plstnatá rubová strana listov, drevnaté šištice.
Nároky: Svetlomilná drevina, náročná na pôdnu vlhkosť a dostatok živín v pôde.
Rozšírenie: Európa od stepí takmer až po polárny kruh a západnú Európu. Na Slovensku tvorí dominantnú drevinu jelšových lužných horských lesov od nadmorskej výšky približne 600 metrov nad morom.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Šištičky sa používajú v aranžérstve. Drevo sa využíva minimálne.
Zaujímavosť: Spevňuje brehy riek. Obohacuje pôdu o dusík.
Synonymá: