Viburnum opulus L. - kalina obyčajná

Čelaď: zemolezovité, Caprifoliaceae
Habitus: opadavý ker, zriedka 4-5 metrov vysoký strom
Borka: tmavosivá, jemne rozbrázdená borka so svetlohnedými puklinami
Listy: protistojné, nepravidelne 3-5-laločné; okraje listu oddialene tupo pílkovité; listy na lícnej strane lysé, na rube páperisté
Kvety: biele päťpočetné obojpohlavné kvety usporiadané v chocholíkovitých vrcholíkoch; kvety na okraji súkvetia veľké až 2 cm, sterilné, vo vnútri kvety drobné; kvitne v máji
Plody: sýtočervené guľaté kôstkovice
Nároky: Polotieňomilná drevina, náročná na pôdnu vlhkosť a dostatok živín v pôde.
Rozšírenie: Väčšina Európy, Malá Ázia, Sibír, stredná Ázia, severná Afrika. Na Slovensku je súčasťou podrastu lužných lesov.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Kalina obyčajná a jej kultivary sa vysádzajú ako okrasné dreviny v parkoch. Taktiež sa vysádza pri spevňovaní brehov riek.
Zaujímavosť: Plody sú jedovaté.
Synonymá: Opulus glandulosus, Opulus trilobofolia, Viburnum lobatum