Viburnum lantana L. - kalina siripútková (siripútka)

Čelaď: zemolezovité, Caprifoliaceae
Habitus: 1-3 metre vysoký opadavý ker
Borka: tmavosivá, na kmeni rozbrázdená so so svetlosivými puklinami
Konárik: tmavosivý až tmavohnedý konárik s protistojnými púčikmi; púčiky v zimnom období nahé s dvomi výraznými listami
Listy: protistojné vajcovito kopijovité až obrátene vajcovité listy dlhé do 15 cm; okraje listu pílkovité; tmavozelený list na lícnej strane roztrúsene, na rube husto hviezdovito chlpaté
Kvety: žltkastobiele päťpočetné obojpohlavné kvety v mnohopočetných chocholíkovitých vrcholíkoch; kvitne v máji
Plody: lesklé, spočiatku zelené, neskôr červené až čierne, sploštene vajcovité kôstkovice; plody dozrievajú postupne
Nároky: Svetlomilná drevina. Vyžaduje karbonátové podložie. Dobre znáša mestské prostredie a dlhotrvajúce sucho.
Rozšírenie: Centrum rozšírenia je v strednej, južnej Európe, na Kaukaze, v Malej Ázii a v severnej Afrike. Na Slovensku rastie prevažne v xerotermofilných dubových lesoch s dubom plstnatým, v lesostepiach a skalných stepiach.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný ker v parkoch a záhradách.
Zaujímavosť: Plody sú jedovaté.
Synonymá: