Frangula alnus Mill. - krušina jelšová

Čelaď: rešetliakovité, Rhamnaceae
Habitus: opadavý ker dorastajúci do výšky 4-5 metrov
Borka: tmavosivá, na kmeni plytko rozbrázdená borka s belavými puklinami
Listy: striedavé, široko obrátene vajcovité listy dlhé do 4 cm; okraje listov sú celistvookrajové; lícna strana listu lysá; na rube až 8 párov bočných žíl porastených jemným páperím;
Kvety: žltozelené až biele päťpočetné obojpohlavné kvety usporiadané vo vrcholíkoch; kvine v máji až júni
Plody: červené až čiernofialové, guľaté kôstkovice na dlhých stopkách
Nároky: Polotieňomilná drevina náročná na pôdnu vlhkosť; Vyžaduje pôdy s nízkym pH.
Rozšírenie: Centrum rozšírenia v takmer celej Európe až po Sibír a sever Malej Ázie. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v jelšových lužných lesoch, slatinách i borovicových kyslomilných lesoch.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Liečivá rastlina, z ktorej sa využíva kôra a plody.
Zaujímavosť: Celá drevina je jedovatá.
Synonymá: Rhamnus frangula