Tilia cordata Mill. - lipa malolistá

Čelaď: lipovité, Tiliaceae
Habitus: opadavý, až 30 metrov vysoký strom s nepravidelnou korunou
Borka: tmavosivá až černastá, plytko rozbrázdená borka
Listy: listy striedavé, nesúmerne okrúhlo srdcovité; okraje listov jemne pílkovité; lícna strana listu tmavozelená lesklá, rubová strana sivozelená, v pazuche žíl žlto až hrdzavo sfarbené chlpy
Kvety: žltkastobiele obojpohlavné vo vrcholíkoch v počte 5 až 10
Plody: sivozelené až hnedé, guľaté, tenkostenné nažky - oriešky; na stopke vyrastajúci listeň
Nároky: Polotieňomilná až tieňomilná drevina, náročná na živiny v pôde.
Charakteristické znaky: Srdcovité listy na líci tmavozelené, na rube svetlé lysé; v pazuchách žiliek žlté až hrdzavé chumáčiky chĺpkov; súkvetia tvorené viac ako 5 kvetmi.
Rozšírenie: Lipa malolistá rastie na väčšine územia Európy. Na Slovensku tvorí súčasť sutinových lesov, tvrdých lužných lesov a dubovo-hrabových lesov.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch. Patrí medzi tzv. vzácne listnáče. Drevo sa využíva v rezbárstve, nektár z kvetov na med, odvar z kvetov pri chorobe na potenie.
Zaujímavosť: Je symbolom Slovanov.
Synonymá: Tilia parvifolia, Tilia ulmifolia