Tilia platyphyllos Scop. - lipa veľkolistá

Čelaď: lipovité, Tiliaceae
Habitus: opadavý, nezriedka až 40 metrov vysoký strom s mohutnou korunou
Borka: tmavosivá až černastá, na starších stromoch rozbrázdená borka
Listy: striedavé, vajcovito srdcovité listy sú dlhé až 10 cm; okraj listu je pílkovitý; čepeľ listu nesymetrická; lícna strana tmavozelená, lysá; na rube najmä na žilnatine páperisté biele chĺpky
Kvety: žltkastobiele obojpohlavné kvety v previsnutých vrcholíkoch, spravidla v počte 2 až 6;
Plody: sivozelené, guľaté, 5-rebernaté nažky - oriešky; oriešky pokryté jemných chĺpkami; na stopke súplodia je do 10 cm dlhý listeň
Charakteristické znaky: Veľké srdcovité nesymetrické listy, na líci lysé a na rube biele chĺpky najmä v blízkosti žilnatiny listu; súkvetia tvorené spravidla 2 až 6 kvetmi.
Nároky: Svetlomilná až polotieňomilná drevina, náročná na vzdušnú vlhkosť a živiny v pôde.
Rozšírenie: Centrum rozšírenia má v strednej a južnej Európe. Na Slovensku tvorí vznamnú súčasť sutinové lesy v bukovom vegetačnom stupni, ako prímes v bučinách alebo smrečinách na skeletnatých pôdach.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádzasa ako okrasný strom v parkoch. Drevo sa využíva v rezbárstve, nektár z kvetov na med, odvar z kvetov pri chorobe na potenie.
Zaujímavosť: Dlhoveký strom dožívajúci sa niekoľko stoviek rokov. Je symbolom Slovanov.
Synonymá: Tilia officinarum