Rubus fruticosus L. agg. - ostružina černicová (černica)

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: ružové, Rosoideae
Habitus: ostnatý poloker, niekdy plazivý alebo popínavý; čiastočne stálozelený
Konarik: konáriky môžu byť drevnaté i nedrevnatejúce; väčšinou hranaté, slabo chlpaté, s početnými tŕňmi
Listy: striedavé 3-5-početné široko vajcovitézložené listy; okraje listov pílkovité až dvojitopílkovité; listy na rube chlpaté až plstnaté, na lícnej strane lysé a tmavozelené
Kvety: biele obojpohlavné päťpočetné kvety usporiadné v metlinách; kvitne v máji až júni
Plody: plodsto z čiernych kôstkovíčiek, nerozpadavé
Nároky: Svetlomilná až polotieňomilná rastlina, nenáročná na prostredie.
Rozšírenie: Na Slovensku rastie v lesoch, okrajoch lesov a na rúbaniskách v dubovom a bukovom vegetačnom stupni. Na rúbaniskách vytvára často nepreniknuteľné porasty, ktoré sa vplyvom rastúceho zápoja korún porastotvorných drevín postupne rozčleňujú na izolované kry.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Plody ostružiny sú jedlé, používajú sa na výrobu džemov a príchutí do rôznach výrobkov. Liečivá rastlina.
Zaujímavosť: Ostružina černicová predstavuje agregátny druh zahrňujúci okolo 200 poddruhov žijúcich v strednej Európe. Z tohoto dôvodu sú najmä listy a kvety veľmi premenlivé.
Synonymá: