Aesculus hippocastanum L. - pagaštan konský

Čelaď: pagaštanovité, Hippocastanaceae
Habitus: opadavý až 25 metrov vysoký mohutný strom s dobre rozvinutou korunou
Borka: na mladých stromoch sivohnedá hladká, na starších hnedosivá až černastá, rozbrázdená borka
Konarik: mladé konáre sú hladké, hnedé s výraznými lenticelami; púčiky prostistojné s veľkosťou až 3 cm
Listy: protistojné dlaňovito 5-7-početné listy dlhé až 25 cm; okraje listov sú nepravidelne vrúbkovane pílkovité; na lícnej strane sú listy lysé, tmavšie ako na rubovej; stopka listu dlhá do 20 cm
Kvety: obojpohlavné biele kvety so žltými alebo červenými škvrnami na korunných lupinkoch usporiadané vo vzpriamených v mnohopočentých metlinách, ktorých dĺžka dosahuje až 30 cm
Plody: zelené, niekedy hnedé, mäkko ostnaté tobolky; vo vnútri toboliek zväčša 2 až 3 semená - gaštany hnedočervenej farby s výrazným svetlohnedým "líčkom"
Poškodenie listov: Listy pagaštana konského sú napádané a poškodzované ploskáčikom pagaštanovým (Cameraria ohridella). Larvy živiace sa vnútornými časťami listov spôsobujú veľké ploché míny (poškodenia), dôsledkom čoho listy hnednú a opadávajú. Stromy, ktoré predčasne stratili listy, niekedy koncom leta zakvitnú a v zimnom období namŕzajú. Škodca prezimuje v opadanom lístí.
Nároky: Polotieňomilná drevina, náročná na pôdne živiny, pôdnu vlhkosť, odolná voči mrazom.
Rozšírenie: Pochádza z Balkánskeho polostrova, kde je súčasťou zmiešaných lesov. Na Slovensko bol introdukovaný v r. 1557 ako okrasná drevina vysádza prevažne v alejách, alebo na okrajoch lesov.
Pôvodnosť: Nepôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch. Plody sa využívajú na výrobu rôznych ozdobných predmetov. Podľa Prílohy č.3a k Vyhláške č. 24/2003 Z. z. je tento druh (spolu s druhom Castanea sativa) zaradený do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín, ktoré sa môžu sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce.
Zaujímavosť: Plody sú nejedlé. V bežnom živote sa často nesprávne označujú pojmom gaštany. Druhový názov je odvodený od toho, že sa jeho semenami kŕmili zvieratá a najmä kone. V parkoch a záhradách možno pozorovať aj príbuzný pagaštan pleťový (Aesculus x carnea Hayne), ktorý je krížencom pagaštana konského a pagaštana paviového (Aesculus pavia L.). Od pagaštana konského sa líši predovšetkým ružovým sfarbením kvetov a kompaktnejšími lesklými listami.
Synonymá: Hippocastanum vulgare