Platanus orientalis L. - platan východný

Čelaď: platanovité, Platanaceae
Habitus: opadavý, až 35 metrov vysoký strom s rozložitou korunou
Borka: svetlosivá až zelenkastosivá, borka odlupujúca sa vo veľkých platniach, kôra pod ňou belavá až žltkastosivá
Konarik: konáriky hnedé, lesklé s výraznými lenticelami, postavenie púčikov je striedavé
Listy: striedavé, dlaňovito 5-7-laločné listy s veľkosťou od 5 do 20; laloky čepele nepravidelne veľké; lícna strana listu sviežozelená a lysá, rubová svetlozelená; mladé listy jemne plstnaté
Kvety - samčie: bledožlté, štvorpočetné kvety zoskupené do kompaktných guľatých hlávok na dlhej stopke po 2 až 3 hlávky
Kvety - samičie: červenkasté, štvorpočetné kvety zostkupené do kompaktných guľatých hlávok, ktoré sú v počte 2 až 3 na dlhej stopke
Plody: chlpaté nažky uložené v rozpadavých guľatých "plodoch"
Nároky: Teplomilná a svetlomilná drevina, citlivá na mrazy.
Rozšírenie: Pochádza z Balkánu, Malej Ázie a Blízkeho východu. V strednej Európe vysádzaný ako parková drevina.
Pôvodnosť: Nepôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vysádza sa ako okrasný strom v parkoch ako solitér alebo ako súčasť alejí.
Zaujímavosť: Platan východný je jediným európskym druhom platanu. Jeho kríženec s platanom západným (Platanus occidentalis) - platan javorolistý (Platanus x hispanica) je najčastejšie vysádzaný v parkoch.
Synonymá: