Cotoneaster integerrimus Medik. - skalník obyčajný

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: jabloňovaté, Maloideae
Habitus: opadavý husto rozkonárený ker, vysoký 20 centimerov až 2 metre
Borka: tmavohnedá až sivohnedá hladká kôra so svetlými lenticelami
Listy: listy sú striedavé, vajcovité až okrúhle, spravidla dlhšie ako širšie; listy celistvookrajové, na lícnej strane tmavozelené, na rube bielo plstnaté; listy majú dĺžku do 2,5 cm
Kvety: päťpočetné biele až ružovkasté kvety usporiadané väčšinou v päťpočetných chocholíkoch na krátkych stopkách; kvety rozkvitajú postupne; kvitne v júni
Plody: plodom sú červené, obrátene vajcovité malvice
Nároky: Svetlomilná a suchomilná drevina. Najlepšie sa mu darí na karbonátovom podloží.
Rozšírenie: Vyskytuje sa na väčšine územia Európy a v Malej Ázii. Na Slovensku sa jeho výskyt viaže na xerotermofilné lesostepi, skalné stepi a teplomilné dúbravy s dubom plstnatým.
Pôvodnosť: Pôvodný druh na území Slovenska.
Využitie: Pestuje sa ako okrasný ker v záhradách. Vytvára viacero variet s rôznymi typmi listov.
Zaujímavosť: Plody sú vyhľadávanou potravou pre vtáky.
Synonymá: Cotoneaster vulgaris, Mespilus cotoneaster