Prunus spinosa L. - slivka trnková (trnka)

Čelaď: ružovité, Rosaceae
Podčelaď: slivkovaté, Prunoideae
Habitus: opadavý, 2 až 4 metre vysoký ostnatý husto rozkonárený ker
Borka: černastá, rozbrázdená borka
Konárik: konáriky hladké, sivohnedej farby, krátke konáriky zakončené ostrým tŕňom; postavenie listov je striedavé
Listy: listy striedavé, obrátene vajcovité až obrátene kopijovité; okraje listov jemne vrúbkované alebo vrúbkovane pílkovité; listy na žilách na rube páperisté, na lícnej strane lysé a lesklé
Kvety: biele päťpočetné kvety vyrastajú jednotlivo alebo vo zväzočkoch; kvety s priemerom do 1,5 cm
Plody: spočiatku zelené, neskôr čiernomodré, guľaté kôstkovice so zelenkavou alebo žltou dužinou
Nároky: Svetlomilná drevina, odolná voči mestskému prostrediu.
Rozšírenie: Väčšina územia Európy, Malá Ázia, sever Afriky. Na Slovensku rastie prevažne ako podrast v dubových a dubovo-hrabových lesoch, v tvrdcýh lužných lesoch. Významné zastúpenie má v xerotermofilných lesoch a v lemových porastoch okrajov lesov. Trnka tvorí aj takmer monodominatné porasty na miestach zanikajúcich lúk a pasienkov, prípadne polí.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Kvety, listy i plody sa využívajú v ľudovom liečiteľstve. Z plodov sa vyrába víno, prípadne ovocný destilát.
Zaujímavosť: Trnka sa rýchlo rozširuje koreňovými odnožami a zakoreňujúcimi poliehavými spodnými konármi.
Synonymá: