Picea abies (L.) H. Karst. - smrek obyčajný

Čelaď: borovicovité, Pinaceae
Habitus: vždyzelený 25 až 50 metrov vysoký strom so štíhlou kužeľovitou korunou
Borka: hnedá až sivohnedá borka, u starších stromov šupinatá, s čiastočným odlupovaním šupiniek
Listy: ihlicovité listy vyrastajúce jednotlivo; ihlice tuhé, štvorhranné a slabo pichľavé; ihlice tmavozelené, vyrastajúce v dvoch radoch alebo v kruhu
Šištice - samčie: červenopurpurové, široko vajcovité až guľaté šištice dlhé do 2,5 cm
Šištice - samičie: purpurové alebo zelené, podlhovasto valcovité, vyrastajúce na koncoch minuloročných konárikov
Semená: hnedočervené krídlaté semená sú uložené vo valcovito kužeľovitých, previsnutých šiškách, kotrých dĺžka dosahuje 17 až 20 cm; šišky spočiatku zelené, zrelé svetlohnedé
Charakteristické znaky: Ihlice usporiadané v kruhu, visiace šišky, vrcholová časť koruny má pyramidálny tvar, borka tmavá, konárik po opade ihličia drsný.
Nároky: Polotieňomilná drevina, náročná na vlhkosť vzduchu, nenáročná na pôdne živiny, citlivá na vysoké teploty a sucho.
Rozšírenie: Centrum rozšírenia v Severnej a Strednej Európe, prípadne vo vyšších nadmorských výškach ostatných európskych pohorí. Na Slovensku tvorí samostatný vegetačný stupeň vo výškach 1200 až 1700 metrov nad morom. Smrekové monokultúry boli vysádzané aj v kotlinách, v bukovom i dubovom vegetačnom stupni.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina v horských oblastiach Slovenska.
Využitie: Pestuje sa ako hospodárska drevina v lesoch. Drevo sa využíva v stavebníctve a na výrobu nábytku.
Zaujímavosť: Vďaka veľkému areálu sa u smreka obyčajného vyskytuje množstvo geografických variet. Porasty smreka často postihujú rôzne druhy hmyzu - najmä lykožrúty a motýle. Najviac ohrozené sú nepôvodné monokultúry vysadené v nižších nadmorských výškach.
Synonymá: Abies excelsa, Abies picea, Picea excelsa, Pinus abies, Pinus excelsa