Larix decidua Mill. - smrekovec opadavý

Čelaď: borovicovité, Pinaceae
Habitus: opadavý 20 až 35 metrov vysoký strom s úzkou kužeľovitou korunou
Borka: spočiastku hladká červenohnedá až sivohnedá, u starších stromov rozbrázdená borka
Listy: ihlicovité listy vyrastajúce jednotlivo alebo v brachyblastoch v skupinách po 20 až 40; ihlice 2 až 3 cm dlhé, svetlozelené a mäkké; listy v jeseni žlto sfarbené, opadavé
Šištice - samčie: žlté, široko vajcovité až guľovité
Šištice - samičie: karmínovočervené šištice, neskôr hnedé, guľovité
Semená: hnedé krídlaté semená uložené v v široko vajcovitých hnedých nerozpadavých šiškách
Nároky: Svetlomilná drevina, vyžadujúca hlboké pôdy s dostatkom vlhkosti a živín. Je citlivá na mestské prostredie, prispôsobená na kontinentálnu klímu.
Rozšírenie: Centrom pôvodného rozšírenia sú Alpy a Karpaty. Na Slovensku rastie prevažne na severe, v smrekovom vegetačnom stupni a na hornej hranici lesa. V prirodzených porastoch pravidelne zasiahnutých padavými vetrami má vyššie zastúpenie, nakoľko lepšie odoláva vetru.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Drevo sa využíva v stolárstve a tesárstve. Významná hospodárska drevina, ktorá je vysádzaná aj iných oblastiach Európy a sveta.
Zaujímavosť: Na zimu opadáva zo stromu ihličie. Šišky ostávajú po vypadnutí semien na konároch aj niekoľko rokov.
Synonymá: Abies larix, Larix europaea, Pinus larix