Taxus baccata L. - tis obyčajný

Čelaď: tisovité, Taxaceae
Habitus: Stálozelený dvojdomý strom alebo ker dorastajúci do výšky 10 metrov, zriedka až do 20 metrov
Borka: červenohnedá až sivohnedá, ryhovaná kôra s odlupujúcou sa borkou
Listy: čiarkovité listy dlhé do 4 cm usporiadané v dvoch radoch; listy ploché, na rubovej strane tmavozelené lesklé, na rube svetlozelené až žltozelené, s výraznou žilkou;
Šištice - samčie: žlté, guľovité šištice
Šištice - samičie: samičie šištice drobné a nenápadné
Semená: čierne semená sú čiastočne obalené sýtočerveným, guľatým mäsitým mieškom
Nároky: Tieňomilná drevina, náročná na pôdnu vlhkosť.
Rozšírenie: Prirodzený výskyt v pohoriach Európy. Na Slovensku sa prirodzene vyskytuje v bukových vápnomilných lesoch. Najpočetnejšia populácia tisa obyčajného rastie v Harmaneckej doline, kde je aj najväčší prirodzený výskyt v Európe. Súčasný areál výskytu je iba pozostatkom jeho treťohorného rozšírenia.
Pôvodnosť: Na území Slovenska pôvodná drevina.
Využitie: Pestuje sa ako okrasný ker v záhradách, vysádza sa do živých plotov. Drevo sa využíva v stolárstve.
Zaujímavosť: Celá drevina, vrátane semien, okrem červeného mieška je jedovatá. Rastlina obsahuje zmes alkaloidov, ktorá spôsobuje podráždenie tráviacich orgánov, zástavu dýchania a činnosti srdca. Podľa Prílohy č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je zákonom chránený.
Synonymá: Taxus communis