Populus alba L. - topoľ biely

Čelaď: vŕbovité, Salicaceae
Habitus: opadavý 20 až 30 metrov vysoký strom so širokou korunou
Borka: bielosivá až zelenkastosivá borka s kosoštvorcovitými lenticelami
Listy: listy sú striedavé, laločnaté s troma až piatimi tupými lalokmi; okraj listu je celistvý; listy na lícnej strane tmavozelené (spočiatku bielo plstnaté, neskôr lysé), na rube bielo plstnaté na dlhej bielej stopke
Kvety - samčie: v previsnutch zelených jahňadách s výrazne červenými tyčinkami; jahňady do 6 cm dlhé
Kvety - samičie: v zelených previsnutých jahňadách; jahňady dlhé do 13 cm; kvitne pred olistením v marci
Plody: zelené tobolky v prevísajúcich jahňadách
Nároky: Svetlomilná a teplomilná drevina, náročná na pôdnu vlhkosť.
Rozšírenie: Prirodzene rozšírený v južnej, strednej a východnej Európe, tiež v západnej Sibíri a severnej Afrike. Na Slovensku tvorí významnú súčasť mäkkých lužných lesov.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vďaka svojmu majestátnemu vzhľadu koruny sa často vysádza pozdĺž ciest a v parkoch. V minulosti sa vysádzal aj ako melioračná drevina na podmáčaných lokalitách.
Zaujímavosť: Listy, vďaka tomu, že sú plstnaté dokážu viazať na seba veľké množstvo vzdušného prachu a tak prečisťujú ovzdušie v mestách. Topoľ biely sa často kríži s inými druhmi topoľov (najmä s topoľom osikovým) a tým vznikajú rôzne prechodné, ťažko zaraditeľné formy.
Synonymá: Leuce alba