Thuja occidentalis L. - tuja západná

Čelaď: cyprusovité, Cupressaceae
Habitus: často ker alebo štíhly strom s pyramidálnou korunou
Borka: tmavočervenkasto hnedá, odlupujúca sa v dlhých šupinách
Listy: šupinovité ploské ihlicovité listy, dvojtvárne - iné na bočných konárikoch zblížené, na hlavných oddalené, pichľavé
Šištice - samčie: tmavo sivohnedé, guľovité šištičky, do 5 mm dlhé
Šištice - samičie: zelené, guľovité šištičky dorastajúce do 10 mm
Semená: hnedé semená s dvomi krídlatými lemami uložené v drobných, vajcovitých, previsnutých šiškách, ktoré sa v čase zrelosti roztvárajú strechovito
Nároky: Polosvetlomilná až tieňomilná drevina, nenáročná na pôdu, odolná voči mrazom a mestskému prostrediu.
Rozšírenie: Pochádza z východu Severnej Ameriky, kde tvorí rovnorodé aj zmiešané porasty. Do Európy bola introdukovaná v roku 1536.
Pôvodnosť: Nepôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Pestuje sa ako okrasný ker v záhradách, vysádza sa do živých plotov. Drevo sa v regióne prirodzeného výskytu využíva na výrobu pilierov, v oblastiach s vysokou vlhkosťou aj na výrobu strešnej krytiny.
Zaujímavosť: Celá rastlina je jedovatá.
Synonymá: