Salix alba L. - vŕba biela

Čelaď: vŕbovité, Salicaceae
Habitus: prevažne 20 až 25 metrov vysoký strom s dobre rozvinutou korunou. Konáre spravidla prevísajúce a dlhé.
Borka: sivá až sivohnedá, u starších stromov silne rozbrázdená borka
Konárik: konáriky svetlohnedé, letorasty žltozelené až žltohnedé, hladké so striedavým usporiadaním púčikov
Listy: striedavé, kopijovité, jemne pílkovité listy dlhé do 6 cm, na líci olysavejúce, na rube husto bielo chlpaté. Prílistky opadavé krátko po rozvinutí listov.
Kvety - samčie: Samčie kvety usporiadané v zelenožltých jahňadách s výraznými peľnicami. Dvojdomá drevina, ktorá kvitne v marci až apríli.
Kvety - samičie: Samičie kvety v zelených jahňadách s dĺžkou do 5 cm.
Plody: zelené drobné tobolky usporiadané v strapcovitých súplodiach. Drobné hnedasté semená s bielym páperím.
Charakteristické znaky: Od podobnej vŕby krehkej (Salix fragilis)sa líši listami - vŕba krehká ich má lýsé a tiež pevnejšími konárikmi.
Nároky: Svetlomilná drevina, náročná na pôdnu vlhkosť a dostatok živín v pôde.
Rozšírenie: Väčšina Európy, Malá Ázia, Sibír, stredná Ázia, severná Afrika. Na Slovensku je dominantnou drevinou v rámci mäkkých lužných lesov, kde spravidla tvorí súvislé porasty priamo pri brehu veľkých riek.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Niektoré kultivary sa pestujú ako okrasné dreviny v parkoch a záhradách. Najčastiejšie sa pestuje forma Salix alba tristis "smutná vŕba", ktorá má prevísajúce konáre a letorasty majú žltozelenú farbu. Drevo je málo trvácne. Prúty sa používajú na pletenie košov.
Zaujímavosť: Koreňmi spevňuje brehy riek a preto býva vysádzaná v okolí melioračných kanálov.
Synonymá: