Salix caprea L. - vŕba rakytová (rakyta)

Čelaď: vŕbovité, Salicaceae
Habitus: prevažne ker, menej často až 10 metrov vysoký strom s rozložitou korunou
Borka: sivá až tmavosivá, u starších jedincov silne rozbrázdená borka
Listy: striedavé dlhé do 9 cm a široké do 5 cm, široko vajcovité až široko podlhovasté, pílkovité alebo vykrajovane zubaté; rub listu sivochlpatý, líc listu tmavozelený; žilnatina listu na rubovej strane vystupujúca.
Kvety - samčie: Samčie kvety v mnohopočetných sivobielych, oválnych jahňadách, ktoré sa počas kvitnutia predlžujú až na veľkosť 4 cm. Tyčinky dlhé so žltými peľnicami. Dvojdomá drevina, ktorá kvitne v marci až apríli. Pred rozkvitnutím na konárikoch sivosfarbené "bahniatka" vo veľkosti od 1 do 2 cm.
Kvety - samičie: Samičie kvety usporiadané v zelených jahňadách, ktoré po rozkvitnutí dosahujú dĺžku do 6 cm.
Plody: Tmavozelené tobolky, v strapcovitých súplodiach. Drobné semená s vyvinutým páperím, umožňujúcim šírenie vetrom.
Nároky: Svetlomilná drevina, so širokou ekologickou valenciou. Rastie od nížin až na hornú hranicu lesa. Dobre znáša sucho i zamokrenie, uprednostňuje pôdy s dostatkom živín.
Rozšírenie: Rozšírená je na väčšine územia Európy, na Sibíri, ale ja v Japonsku a Číne. Na Slovensku je zastúpená najmä ako pionierska drevina nielen na rúbaniskách, ale aj na úhoroch a rumoviskách.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Je to významná včelárska drevina, ktorá poskytuje v jarnom období včelám prvú potravu. Niektoré kultivary sa pestujú v parkoch a záhradách.
Zaujímavosť: Nerozvinuté jahňady sa ľudovo nazývajú aj bahniatka. Konáriky sa používajú pri slávení Kvetnej nedele.
Synonymá: Caprea vulgaris